Ekonomik Kalkınma Yayınları

1- Tatlı, H., Koç, B., Barak, D. ve Polat, M. (2020). Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara. (Esere ulaşmak için tıklayın)

2-Barak, D., Tatlı, H. (2023). Bingöl, Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yıllara-Doğu Anadolu Bölgesi, Ed. Yavuz, E., Akçay, F., Yeşilyurt, M. E., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. (Esere ulaşmak için tıklayın)