"Yerel Ekonomik Kalkınmada Arıcılık Sektörü: Satış ve Pazarlama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi  Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Birimi (BÜSEÇAM), Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (BAB) işbirliğiyle düzenlenen, "Yerel Ekonomik Kalkınmada Arıcılık Sektörü: Satış ve Pazarlama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu seminer BÜSEÇAM ev sahipliğinde, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. “Pazarlama ve Ekonomik Kalkınma” temalı seminer serilerinin birincisi olarak gerçekleştirilen seminer programına; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ, PİKOM Koordinatörü Doç. Dr. Nusret ÖZBAY, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali ABA, akademisyenler, yerel arıcılar, arıcılığa ilgi duyan diğer kişiler ile öğrenciler katıldı.

BÜSEÇAM ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN ve BÜSEÇAM biriminde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU tarafından seminer konusuna ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

“Pazarlamada Rekabet Yönetimi, Kaliteli Çıktı ve Verimlilik Önemlidir”

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali KARAMAN tarafından “Pazarlama, Rekabet Yönetimi ve Verimlilik” konularına ilişkin sunum yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN yapmış olduğu sunumda pazarlamaya ilişkin bazı önemli konulara dikkatleri çekmiş ve aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:

 • Arıcı işletmeler, müşteri ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak bu ihtiyaca uygun kaliteli ve verimli çıktıların üretilmesine odaklanmalıdırlar.
 • Rekabet yönetiminde geride kalmamak adına incelenmesi geren unsurlar olan müşteriler, rakipler, pazar yeri, geniş makro çevre ve işletme içi analiz iyi bir şekilde yapılmalıdır.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kaliteli ürünlerin (bal vb.) elde edilmesi ve sürdürülebilir rekabet yönetiminde benchmarking, verimlilik ve yalın üretim gibi güncel yaklaşımların dikkate alınması ve uygulanması önemlidir.
 • Günümüzün dijitalleşen pazar ortamında, işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için rekabet yönetimi becerilerini geliştirmeleri ve verimli çıktılar üretmeleri gerekli ve zorunludur.
 • Günümüz dinamik rekabet ortamında, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için kendi yetenek ve kapasitelerini iyi bilmeleri, rakiplerini iyi tanımları ve dış pazar ortamındaki fırsat ve tehditleri iyi bir şekilde analiz edebiliyor olmaları gereklidir.
 • Verimlilik artışı için israfın önlenmesi (stok, hareket, enerji gibi.) ve diğer maliyet kaynaklarının tespit edilerek daha az girdi ile daha fazla miktarda ve kaliteli çıktıların elde edilmesi önemlidir.

“Yerel ekonomik kalkınma, arıcılık endüstrisine yönelik politika ve programların uygulanması ve sektör odaklı başarı için kamu ve özel sektör ortaklığının geliştirilmesi gerekmektedir.”

BÜSEÇAM’da görevli Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU tarafından “Yerel Ekonomik Kalkınmada Arıcılık Sektörü: Satış ve Pazarlama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konularına ilişkin sunum yapıldı. Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU yapmış olduğu sunumda saha araştırmasına yönelik elde ettiği bulguları ifade etmiş ve aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:

 • Bingöl’de faaliyet gösteren arıcı işletmelerin rekabet gücünü artırmak için kamu kurumları ile özel sektör arasında güçlü işbirliği koordinasyonunun sağlanması ve çeşitli proje faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir.
 • Bingöl ilinde arıcı işletmelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarikinde destek sağlayacak tesislerin kurulması arıcılık sektörüne girdi temini noktasında olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Arıcı işletmelere yönelik küçük gruplar halinde modern arıcılık yöntemleri, arı sağlığı ve bakımı ile arıcılık malzemelerinin bakım ve onarımı konularında alanında uzman ekipler tarafından eğitim faaliyetlerinin sunulması arıcılık sektörünün sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Bingöl ilinde faaliyet gösteren arıcı işletmelerin ürettikleri arı ürünlerini pazarlayabilmesi açısından kooperatif kurmaları üretilen ürünlerin satışı noktasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Arıcılık sektörünün temel sektör haline getirilmesi açısından yerel ve ulusal düzeyde tanıtım faaliyetleri yanında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi arıcılık sektöründe istihdamın teşvik edilmesine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.