BÜSEÇAM Merkez Birimi Tarafından Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği'ne Ziyaret Gerçekleştirildi. Detaylar İçin Tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜSEÇAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU tarafından, 02.12.2022 tarihinde, Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, arıcılık sektörüne yönelik konular ele alındı. Ziyaret kapsamında Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ali ABA ile Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN arıcılık sektöründe yaşanan sorunları ve çeşitli önerileri değerlendirdiler.

Ziyarette ele alınan sorunlar ve yapılan değerlendirmeler şu şekildedir;

  • Bingöl Üniversitesi tarafından Bingöl’e kazandırılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin Bingöl balına özgü ve Bingöl balını ayrıştıracak şekilde kullanılabilirliğinin sağlanması, ticari anlamda balın pazarlama ve satış faaliyetlerine destek sağlayabilir.
  • Diğer illerden gelen gezici arıcıların sınırlı bölgelere yerleşmesiyle oluşan sık kümelenme konaklama sorunu oluşturmaktadır. Belirli bölgelerde (özellikle Karlıova sınırları dahilinde) yapılmakta olan konaklamalar, hem arı verimini düşürmekte hem de çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.
  • Bingöl’deki arı kolonilerinin konaklama sorunu ve arı hastalıkları ile mücadelede başarılı olunması, Bingöl balı ve arı ürünlerinin pazarlama faaliyetleri açısından önem arz etmektedir.
  • Denetimlerin sadece Bingöl arıcılarına yönelik değil, aynı zamanda diğer illerden gelen arıcılara da uygulanması gerekli görülmektedir.
  • Bal üretimine ilave olarak ekonomik değeri yüksek arı ürünleri üretiminin teşvik edilmesi Bingöl’e ekonomik anlamda daha fazla katma değer sağlayabilir.
  • Bingöl arıcılarının arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği açısından balın taban fiyatı güncellenmelidir. Bu kapsamda Bingöl balına ilişkin maliyet-fayda analizi yapılmalıdır.
  • Bal analizlerinde çeşitliliğe gidilmelidir. Süzme balın yanında petek ballar da analiz kapsamına alınmalıdır.
  • Flora zenginleştirmesine yönelik olarak atılacak adımlar konusunda ekim sahalarının belirlenmesi için Bingöl Üniversitesi öncülüğünde, İl Tarım ve İl Orman Müdürlükleri ile işbirliğinin sağlanması ve belirlenecek olan bölgelere ekonomik değeri yüksek (bal kalitesi ve verimi açısından) bitkilerin tohum ekiminin yapılması planlanabilir.