Faaliyetler

- Bingöl Turizm Master Plan Çalıştayı Yapıldı. Detay için tıklayın

- Arıcılık Sektör Değerlendirmesi (2019-2023) Semineri Gerçekleştirildi. Detay için tıklayın

- Bingöl İli İstatistikleri Yayınlandı. Detay için tıklayın

- Bölgesel Kalkınma ve İhracat Eğitimine Katılım Sağlandı. Detay için tıklayın

- TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi. Detay için tıklayın

- BÜSEÇAM Merkez Müdürlüğü Tarafından Çapakçur Bal Şirketi'ne 07.07.2023 Tarihinde Ziyaret Gerçekleştirildi. Detay için tıklayın 

- BÜSEÇAM Merkez Müdürlüğü Tarafından Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği'ne 11.05.2023 Tarihinde Ziyaret Gerçekleştirildi. Detay için tıklayın

- "Yerel Ekonomik Kalkınmada Arıcılık Sektörü: Satış ve Pazarlama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Konulu Seminer Gerçekleştirildi. Detay için tıklayın

- BÜSEÇAM Merkez Müdürlüğü Tarafından Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği'ne Ziyaret Gerçekleştirildi. Detay için tıklayın

- Hunan Agrcultural Group Şirketi Tarafından Düzenlenen Konferansa Katılım Sağlandı. Detay için tıklayın

- Bingöl İli Mobilya Sektör Çalıştayına Katılım Sağlandı. Detay için tıklayın

- Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimlerine Katılım Sağlandı. Detay için tıklayın