BÜSEÇAM Merkez Müdürlüğü Tarafından Çapakçur Bal Şirketi'ne 07.07.2023 Tarihinde Ziyaret Gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜSEÇAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU tarafından, 07.07.2023 tarihinde, Çapakçur Bal Şirketi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, arıcılık sektörüne yönelik konular ele alındı. Ziyaret kapsamında Çapakçur Bal Yönetim Kurulu Başkanı Veysel BERİ, Çapakçur Bal Yönetim Kurulu Üyesi Fikri ÜZER ile Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN  arıcılık sektöründe yaşanan gelişmeleri, sorunları ve çeşitli önerileri değerlendirdiler.

Ziyarette Ele Alınan Konular ve Yapılan Değerlendirmeler

 • Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan ve uluslararası kalite standartlarında hizmet vermekte olan laboratuvarlarda yapılan bal analizlerinin arıcılık sektörüne olan katkıları üzerine değerlendirmeler yapıldı.
 • Çapakçur bal şirketi tarafından balda kalıntı sorununa işaret edilerek, arılıkların yol kenarına, tarımsal arazilere ve yerleşim yerlerine yakın alanlara kurulmasının üretilen ballarda kalıntı sorununa neden olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda, arıcılık faaliyetlerine elverişli konaklama bölgelerinin oluşturulması ve kullanıma sunulmasının balda kalıntı vb. kalite sorunlarına önemli ölçüde çözüm sunacağı düşünülmektedir.
 • Arıcılık sertifikasına ve yeni arıcılık işletme kayıtlarına sınırlama getirilmesi ve işletmelerin kayıt altına alınmasında belirli kriterlerin konulması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
 • Arıcılık sektöründe en önemli sorunlar içerisinde yer alan “konaklama” yeri eksikliğinin giderilmesi noktasında değerlendirilmeler yapıldı.
 • Bal kalitesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çapakçur bal şirketi, “erken bal sağımı yapılmasının balın kalitesini düşürdüğünü ve bu sebepten dolayı Bingöl ilinde kara kovan bal üretim eksikliğinin mevcut olduğunu ifade etti.”
 • Arıcılık sektöründe karşılaşılan önemli sorunlardan bir diğeri olan pazarlama konusunda değerlendirmeler yapıldı. Bingöl il genelinde üretilen ballar için hedef pazarın Bingöl ile sınırlandırılmaması, Türkiye ve dünya pazarına hızlı bir şekilde açılmanın gerekliliği üzerinde değerlendirmeler yapıldı. İnternet ve sosyal medya araçlarının pazarlama stratejilerine uygun bir biçimde kullanılmasının bal satışlarının artmasına katkı sağlayacağı vb. konulara değinildi. Bu kapsamda, Bingöl balının kalite parametrelerinin ortaya konulması ve dış pazarlara daha hızlı ve emin adımlarla ilerlenmesi için ilgili kurumlar ile Bingöl Arı Yetiştiriciler Birliğinin ortak çalışmalar yürütmesi gerekliliği konusu ele alındı.
 • Yüksek rekabet ortamının bal ve bal ürünlerinde kalite artışı, yeni pazar arayışı gibi konularda katkı sağlayacağına yönelik değerlendirmeler yapılarak, Bingöl ilinde yapılmakta olan arıcılık faaliyetlerinin daha rekabetçi bir ortamda yürütülmesi amacıyla yeni işletmelerin teşvik edilmesi gerektiği konularında ortak görüş ifade edildi.
 • Çapakçur bal şirketi, balın ihracat faaliyetlerinin yürütülmesinde birtakım bürokratik engeller ile karşılaşıldığını ve bunun da müşteri taleplerinin karşılanmasında ciddi sorunlara neden olduğunu ifade etti. Bu soruna yönelik olarak, uluslararası alanda olası bürokratik engellerle karşılaşılmaması adına, yüksek prestijli firmalar, şirketler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
 • Bingöl Üniversitesi bünyesinde uluslararası kalite standartlarında hizmet vermekte olan bal analiz laboratuvarlarının akredite edilmesinin arı ürünlerinin pazarlamasında hem zamandan ve hem de maliyet açısından tasarruf sağlayacağı ve bölge halkına sosyo-ekonomik açıdan önemli oranda katkılar sunacağı ifade edilerek konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
 • Görüşmede satış ve pazarlama konusunda izlenebilecek yollar değerlendirilmiş ve bu doğrultuda, sosyal medya kanallarının daha aktif ve dikkatli bir şekilde kullanılması, network faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Satış artırıcı çabalar nedeniyle yürütülecek olan bütünleşik pazarlama faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğine değinildi. BÜSEÇAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN tarafından pazarlamada doğru kişi ve şirketlerle temasa geçilmesinin pazarlama faaliyetlerinde başarıyı getireceği ve kar potansiyelinin artmasına önemli katkılar sunacağı ifade edilmiştir.
 • Görüşmede ele alınan bir diğer önemli konu da “katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretilmesi” olmuştur. Bu kapsamda, katma değeri yüksek arı ürünlerin üretilmesi noktasında Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarının katkı düzeyi değerlendirilmiş ve konu hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.