BÜSEÇAM Merkez Müdürlüğü Tarafından Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği'ne 11.05.2023 Tarihinde Ziyaret Gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜSEÇAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet KADİROĞLU tarafından, 11.05.2023 tarihinde, Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, arıcılık sektörüne yönelik konular ele alındı. Ziyaret kapsamında Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali ABA ile Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN ve Çapakçur Bal Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fikri ÜZER arıcılık sektöründe yaşanan gelişmeleri, sorunları ve çeşitli önerileri değerlendirdiler.

Ziyarette ele alınan sorunlar ve yapılan değerlendirmeler şu şekildedir;

 • Bingöl bal fiyatlarının belirlenmesi noktasında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda, Bingöl balının değerinde satışının gerçekleştirilmesi ve Bingöl balının kalitesinin ve ayırt edici özelliklerinin ön plana çıkarılması bakımından tanıtım ve reklam faaliyetlerinin daha yüksek yoğunlukta yapılmasının gerekliliği değerlendirildi.
 • Bingöl Üniversitesi, Arı Yetiştiriciler Birliği ve Çapakçur Bal Şirketi tarafından Bingöl balının kalitesinin ortaya konulması için analiz ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi konusu değerlendirildi.
 • Bingöl ili bal üretiminde, 2020-2022 yıllarını kapsayan dönemde, yaşanan düşüşlerin nedenlerine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. Buna göre;
  •  İklim şartlarından kaynaklı olarak yeterli ölçüde floranın gelişmemesi sonucu üretimde düşüşlerin yaşanmış olabileceği,
  • Gezici arıcıların beraberinde getirdiği arı kolonilerinde var olan arı hastalıklarının yerli arıcıların kolonilerine bulaşması sonucu üretim verimliliğinde düşüşlerin yaşanabileceği,
  • Belirli konaklama alanlarında yer alan arı koloni sayısının fazla olması üretim düşüşüne neden olabileceği,
  • Özellikle dünya genelinde yaşanan COVID-19 Pandemisinin de etkisiyle maliyetlerde meydana gelen artışın bal ve bal ürünlerinin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.
 • Bingöl Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları neticesinde Bingöl’e kazandırılan Bingöl Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin ticari faaliyetlerde aktif bir şekilde kullanımı ile bölge halkı ve arıcı işletmelerin daha fazla oranda katma değer elde edebileceği konusu görüşüldü.
 • Bu kapsamda arı ırklarının bal üretiminde önemli rolünün olduğuna işaret edilerek Bingöl Balı için çok önemli bir kazanım olan Coğrafi İşaret Tescilinin doğru bir şekilde kullanılabilmesinin önemine değinildi. Bunun için belirli standartların ve ilkelerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca belirlenen şartların takibinin sağlanması açısından etkin ve bağımsız bir denetim mekanizmasının oluşturulması
  gerektiği ifade edildi.
 • Her yıl düzenli olarak yapılan bal yarışması için bal numunelerinin bizzat arıcının deposundan rastgele alınarak analiz edilmesi yarışmanın şeffaflığı açısından önem arz etmektedir.
 • Bal analizi için Bingöl Üniversitesi bünyesinde akredite laboratuvarların oluşturulmasının önemine değinildi.
 • Arıcılık Turizmi kapsamında, Api Terapi uygulaması için uygulama projeleri gerçekleştirilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilecek Arıcılık Turizmi ile Bingöl ekonomisine katma değer sağlayacak bir alan oluşturulabilir.
 • Arı ürünlerinin çeşitlendirilmesinde özel şirketlerle işbirliği (Üniversite ve Özel Sektör İşbirliği) konusunda değerlendirmeler yapıldı.
 • Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali ABA, “arıcılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde arıcılık malzemeleri atölye kurulumu” konusunda proje yapma fikrini (DAP’a sunulmak üzere) ortaya koymuş ve bu konu üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.